Dự báo Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

32.3°

Cảm giác như 39°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.1°

Nhiệt độ thấp nhất

34.6°

Nhiệt độ cao nhất

68.5%

Độ ẩm

3.62 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26°

Điểm ngưng

7.05

UV

1003 hPa

Áp suất

05:16/18:42

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
31.2° / 40°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
27.9° / 33.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
27.6° / 32°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
33.7° / 40.9°

Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

32.5° / 39.7°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

32.2° / 39.7°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.8° / 40.7°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 65 %

mưa vừa

1:00 pm

33.3° / 40.9°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.7° / 41.4°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.1° / 41.5°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.4° / 41.7°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 40.5°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.9° / 38.1°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 37.1°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.6° / 35.2°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 74 %

mây rải rác

9:00 pm

29.3° / 34.1°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 78 %

mây rải rác

10:00 pm

28.8° / 33.6°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 81 %

mây rải rác

11:00 pm

28.7° / 33.9°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 84 %

mây rải rác

12:00 am

28.3° / 33.8°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 87 %

mây cụm

1:00 am

28.8° / 32.6°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 89 %

mây cụm

2:00 am

27.8° / 32.9°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

27.4° / 31.9°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

27.7° / 31.7°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

27.8° / 30.9°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

27.5° / 32.5°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

29.6° / 34.1°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 37.1°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 38.3°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.5° / 39°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.2° / 40.6°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.3° / 41.8°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.9° / 41.2°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

2:00 pm

35.5° / 42.7°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.4° / 42°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 51 %

mây cụm

4:00 pm

34.2° / 41.6°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.5° / 40.8°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.4° / 38.2°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.9° / 36.5°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 77 %

mưa vừa

8:00 pm

29.1° / 35.1°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 80 %

mưa vừa

9:00 pm

29.6° / 35.3°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 81 %

mưa vừa

10:00 pm

29° / 34.1°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.3° / 33.3°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

12:00 am

28.8° / 33.3°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.7° / 32.6°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.3° / 32.2°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

28° / 32.4°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.4° / 31.8°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.6° / 31.4°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

28.9° / 32.2°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.3° / 34.8°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 am

30.2° / 36.8°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

9:00 am

31° / 37.7°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Điểm sương 73 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 27.7° / 34.8° 4.17 m/s 67% 1003 hPa 4.46 mm
CN 23/06 mưa vừa 27.3° / 35.9° 3.25 m/s 61% 1003 hPa 8.02 mm
T2 24/06 mưa vừa 27.6° / 32° 4.59 m/s 70% 1001 hPa 26.28 mm
T3 25/06 mưa vừa 27° / 30.1° 4.01 m/s 76% 1003 hPa 32.24 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.8° / 32.8° 2.17 m/s 68% 1005 hPa 27.73 mm
T5 27/06 mưa vừa 25° / 30° 4.38 m/s 75% 1004 hPa 28.31 mm

Chất lượng không khí tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

787.94

NH3

5.99

NO

2.5

NO2

35.07

O3

5.86

PM2.5

35.23

PM10

44.62

SO2

11.21