Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 30 ngày tới


Lượng mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Thời tiết Phúc Yên

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Mặt trời mọc/lặn

05:17/18:31

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

31°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

44%

wind

Tốc độ Gió

0.12 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

16°

UV

7.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:31 pm