Dự báo Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

27.4°

Cảm giác như 30°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.3°

Nhiệt độ thấp nhất

28°

Nhiệt độ cao nhất

93.3%

Độ ẩm

1.64 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.2°

Điểm ngưng

1.62

UV

1003 hPa

Áp suất

05:17/18:45

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Mù Căng Chải - Yên Bái

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Mù Căng Chải - Yên Bái
26.5° / 30.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Mù Căng Chải - Yên Bái
25° / 26.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Mù Căng Chải - Yên Bái
26.6° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Mù Căng Chải - Yên Bái
27.5° / 31.4°

Dự báo thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

27.8° / 30.4°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 am

27.6° / 30°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.4° / 30.7°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 pm

27° / 30.8°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.8° / 31.9°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.7° / 31.6°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.9° / 31.3°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.4° / 31.2°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.4° / 31.9°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.8° / 26.5°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.4° / 26.3°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.8° / 26.3°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26.5°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.6° / 26.1°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

26.5° / 27.6°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

26.7° / 28°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

26.6° / 27.1°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

26.5° / 27.9°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

4:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 27.5°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

6:00 am

26.4° / 28°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26.5° / 27.4°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27.2° / 30.9°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 am

27.1° / 31.8°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

11:00 am

29.6° / 34.7°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.3° / 35.8°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 35.6°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.7° / 34°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.6° / 34°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.8° / 34°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.1° / 32.5°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.1° / 31.1°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.2° / 31°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.2° / 31.2°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.7° / 31.5°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.8° / 31.9°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 31.8°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

27.4° / 30.6°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

27.2° / 30.9°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

27.8° / 27.3°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 26.3°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26.1° / 26.1°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 27°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 31.3°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28.1° / 32.2°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 am

29.6° / 34°

Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.9° / 27.9° 1.64 m/s 92% 1003 hPa 5.06 mm
T4 19/06 mây đen u ám 26.4° / 30.4° 0.9 m/s 75% 1002 hPa 0 mm
T5 20/06 mưa vừa 27° / 33.1° 1.63 m/s 63% 1001 hPa 5.32 mm
T6 21/06 mưa vừa 27.3° / 33.2° 1.44 m/s 71% 999 hPa 13.29 mm
T7 22/06 mưa vừa 26.2° / 34.6° 2.08 m/s 66% 1000 hPa 17.39 mm
CN 23/06 mưa vừa 26.4° / 32.1° 1.54 m/s 74% 1001 hPa 9.01 mm

Chất lượng không khí tại Mù Căng Chải - Yên Bái

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

520.81

NH3

2.16

NO

0.96

NO2

2.89

O3

25.12

PM2.5

15.39

PM10

16.53

SO2

1.51