Dự báo thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái 3 ngày tới

Hôm nay

24.5 oC

34.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

24.1°

/

34.4°

Độ ẩm

65%

Gió

1.4 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

11.29

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:44

T3 23/07

25.3 oC

32.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.7°

/

32.1°

Độ ẩm

73.9%

Gió

3.04 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

12.61

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:44

T4 24/07

26 oC

33.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.7°

/

33.7°

Độ ẩm

66%

Gió

1.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

11.06

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:43

Lượng mưa Mù Căng Chải - Yên Bái 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mù Căng Chải - Yên Bái 3 ngày tới

Thời tiết Mù Căng Chải bây giờ

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

95%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

0.57 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0