Dự báo thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

26.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

24.6°

/

26.9°

Độ ẩm

93.2%

Gió

1.75 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

9.87

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:18

Mặt trời lặn

18:36

CN 26/05

24.2 oC

27.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

24.3°

/

27.2°

Độ ẩm

92.3%

Gió

1.34 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.7°

UV

9.33

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:18

Mặt trời lặn

18:36

T2 27/05

24.4 oC

30.8 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

24°

/

30.1°

Độ ẩm

81.9%

Gió

0.67 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.4°

UV

10.4

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:18

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa Mù Căng Chải - Yên Bái 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mù Căng Chải - Yên Bái 3 ngày tới

Thời tiết Mù Căng Chải bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

26°

Độ ẩm

97%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.32 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

1.84