Dự báo Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

29.4°

Cảm giác như 36°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

25.3°

Nhiệt độ thấp nhất

32.2°

Nhiệt độ cao nhất

88.8%

Độ ẩm

1.11 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

27°

Điểm ngưng

2.63

UV

1004 hPa

Áp suất

05:18/18:46

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
29.9° / 37.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
26.9° / 31.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
28.2° / 33.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
30.2° / 37.3°

Dự báo thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

29.8° / 36.5°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.5° / 36.1°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.3° / 36.6°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 am

29.7° / 36.6°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.9° / 37.2°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 38.2°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.3° / 39.2°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.6° / 39.4°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 77 %

mưa vừa

4:00 pm

31° / 38.1°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32° / 38.3°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.1° / 37.6°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.7° / 36.6°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.4° / 36°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.8° / 34.8°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 33.6°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 31.7°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.3° / 26°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.7° / 26.9°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.9° / 26.8°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

26.4° / 26.5°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 26.3°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.5° / 31.8°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.6° / 34.4°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.1° / 36.7°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.1° / 37.3°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.1° / 39.4°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33.9° / 41°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33° / 40.4°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.6° / 41.9°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.6° / 41.4°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.9° / 40.7°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.8° / 39.2°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 39°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.4° / 37.4°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.6° / 34.8°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 86 %

mưa vừa

9:00 pm

28.1° / 33.7°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 88 %

mưa vừa

10:00 pm

27° / 31.8°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 90 %

mưa vừa

11:00 pm

27.9° / 31.8°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 91 %

mưa vừa

12:00 am

26.7° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mưa vừa

1:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mưa vừa

2:00 am

26.9° / 26.5°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 am

26.2° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mưa vừa

4:00 am

26.4° / 28°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mưa vừa

5:00 am

26° / 27.1°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.6° / 26.9°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mưa vừa

7:00 am

27.7° / 31.8°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Điểm sương 91 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.3° / 32.1° 1.75 m/s 82% 1003 hPa 7.64 mm
CN 23/06 mưa vừa 26.1° / 34.3° 2.17 m/s 64% 1003 hPa 11.1 mm
T2 24/06 mưa vừa 26.4° / 30.1° 1.74 m/s 79% 1002 hPa 41.05 mm
T3 25/06 mưa vừa 25.1° / 28.6° 1.52 m/s 87% 1003 hPa 39.91 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.8° / 30.8° 0.94 m/s 77% 1005 hPa 29.76 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.6° / 30° 1.46 m/s 77% 1005 hPa 29.35 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

514.73

NH3

2.6

NO

0.35

NO2

5.77

O3

27.58

PM2.5

20.6

PM10

21.24

SO2

1.25