Dự báo thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Yên Bái

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Mặt trời mọc/lặn

05:19/18:34

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

32°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

52%

wind

Tốc độ Gió

0.96 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

21°

UV

7.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:34 pm