Dự báo Thời tiết Châu Đốc - An Giang

27.7°

Cảm giác như 30°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.9°

Nhiệt độ thấp nhất

29.9°

Nhiệt độ cao nhất

84.7%

Độ ẩm

3.06 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.2°

Điểm ngưng

7.73

UV

1009 hPa

Áp suất

05:39/18:22

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Châu Đốc - An Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Châu Đốc - An Giang
26.5° / 31°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Châu Đốc - An Giang
24.1° / 26.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Châu Đốc - An Giang
25.8° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Châu Đốc - An Giang
26.6° / 27.7°

Dự báo thời tiết Châu Đốc - An Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

27.5° / 30.3°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.6° / 30.2°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 33°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 pm

28.5° / 32.3°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 77 %

mưa vừa

3:00 pm

29.7° / 33.8°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.6° / 31.6°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 83 %

mưa vừa

5:00 pm

26.9° / 26.6°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27.5°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.8° / 27.7°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.1° / 27.6°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.2° / 26.2°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.4° / 26.2°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.4° / 26.8°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.1° / 26.4°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.8°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.2° / 25.5°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.5° / 26.9°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.4° / 31.1°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 79 %

mưa vừa

10:00 am

29.8° / 33.6°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 73 %

mưa vừa

11:00 am

30.6° / 34°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.1° / 35.5°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 71 %

mưa vừa

1:00 pm

30.9° / 35.2°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 72 %

mưa vừa

2:00 pm

29.1° / 34.4°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 74 %

mưa vừa

3:00 pm

28.7° / 33.1°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 77 %

mưa vừa

4:00 pm

27.6° / 31.4°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 83 %

mưa vừa

5:00 pm

27.9° / 30.4°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 85 %

mưa vừa

6:00 pm

26.1° / 26.2°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26.1°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.6° / 26.7°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.4° / 26°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.5° / 26.6°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.8° / 26.5°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 26.1°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

24.2° / 25°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

24.9° / 25.8°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

24.1° / 25.7°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.8° / 25.4°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.6° / 25°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

24.8° / 25.6°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.2° / 25.7°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Châu Đốc - An Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.7° / 29.1° 3.58 m/s 82% 1009 hPa 12.87 mm
T4 26/06 mưa vừa 26° / 30.8° 5.04 m/s 71% 1008 hPa 16.56 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.2° / 26° 2.63 m/s 82% 1010 hPa 2.71 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.5° / 31.4° 5.67 m/s 64% 1008 hPa 2.92 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 26.6° / 32.3° 6.58 m/s 62% 1007 hPa 4.42 mm
CN 30/06 mưa vừa 26.6° / 31.2° 6.64 m/s 67% 1007 hPa 5.39 mm

Chất lượng không khí tại Châu Đốc - An Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

474.98

NH3

5.11

NO

0.36

NO2

6

O3

50.98

PM2.5

8.87

PM10

11.5

SO2

3.62