Thời tiết Châu Đốc - An Giang theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.43 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.5 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.87

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.23 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.67

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.66

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.33 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.21

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
5.6 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
6.01 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.42 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

65%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.09

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.15

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.24 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.36 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.77 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.37 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.83 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

68%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Đốc - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Châu Đốc

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

41°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Gió

1.74 m/s

Điểm ngưng

26°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:08 pm