Dự báo thời tiết Châu Đốc - An Giang 3 ngày tới

Hôm nay

23.6 oC

29.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

23.9°

/

29.5°

Độ ẩm

75.4%

Gió

5.47 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

5.68

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:23

T2 22/07

24.5 oC

30.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.2°

/

30.2°

Độ ẩm

72.7%

Gió

7.43 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

3.43

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:23

T3 23/07

24.3 oC

30.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.9°

/

30.2°

Độ ẩm

71.5%

Gió

6.63 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

10.66

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:23

Lượng mưa Châu Đốc - An Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Đốc - An Giang 3 ngày tới

Thời tiết Châu Đốc bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:23

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

90%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.9 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0