Dự báo Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

28.5°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

26°

Nhiệt độ thấp nhất

34°

Nhiệt độ cao nhất

84.2%

Độ ẩm

1.33 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.8°

Điểm ngưng

1.55

UV

1002 hPa

Áp suất

05:13/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lạng Giang - Bắc Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lạng Giang - Bắc Giang
30.9° / 38.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lạng Giang - Bắc Giang
26.7° / 31.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lạng Giang - Bắc Giang
28.4° / 32.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lạng Giang - Bắc Giang
32.5° / 39.5°

Dự báo thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

28.3° / 33.8°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 34.6°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 am

29.3° / 35.4°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 am

31.7° / 38.6°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.4° / 39.4°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.9° / 41.6°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.9° / 41.7°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

3:00 pm

35° / 41°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.4° / 40.2°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.9° / 39.5°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.6° / 39°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30° / 37.5°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.8° / 36.7°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 82 %

mưa vừa

9:00 pm

28.2° / 33.1°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 86 %

mưa vừa

10:00 pm

28° / 31°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

11:00 pm

27.2° / 31.9°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.2° / 31.5°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.5° / 31.4°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 31.4°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

27.1° / 31.2°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 32°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 32°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

27.7° / 32.6°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.6° / 32.8°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.5° / 34.6°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

9:00 am

29.8° / 36.6°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 37.7°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 am

31.3° / 39°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.3° / 38.2°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.1° / 37.3°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.9° / 35.6°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.9° / 35.3°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 37.4°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.3° / 39.1°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 71 %

mưa vừa

6:00 pm

30.4° / 37.1°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29° / 35.5°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

29° / 33.8°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

9:00 pm

28.9° / 33.4°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 88 %

mưa vừa

10:00 pm

28.3° / 33.3°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 88 %

mưa vừa

11:00 pm

28° / 34°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.5° / 32.4°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

27.2° / 32.7°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.4° / 31.2°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

28° / 31.1°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.2° / 31.2°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

27.5° / 31.9°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

28.7° / 32.5°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

30° / 36°

Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 27.4° / 34.1° 5.13 m/s 74% 1001 hPa 12.88 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.3° / 32.9° 3.67 m/s 73% 1002 hPa 13.57 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27.3° / 35° 6.23 m/s 61% 1001 hPa 1.92 mm
T6 21/06 mưa vừa 28.8° / 36.2° 6.03 m/s 64% 1001 hPa 15.29 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29° / 34.1° 6.26 m/s 61% 1002 hPa 7.12 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 28° / 34.2° 3.45 m/s 63% 1003 hPa 0.4 mm

Chất lượng không khí tại Lạng Giang - Bắc Giang

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

1029.06

NH3

17.27

NO

12.29

NO2

27.76

O3

13.22

PM2.5

39.39

PM10

56.05

SO2

18.76