Dự báo thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.9%
 • Lượng mưa
  5.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T2 27/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.4°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.3%
 • Lượng mưa
  0.43 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T4 29/05
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.8%
 • Lượng mưa
  10.86 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.47 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T6 31/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  11.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
T7 01/06
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.2°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33

Lượng mưa Lạng Giang - Bắc Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Giang - Bắc Giang 7 ngày tới

Thời tiết Lạng Giang bây giờ

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:30

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.77 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

1.06