Dự báo thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Hôm nay

27 oC

33.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.2°

/

34°

Độ ẩm

58.2%

Gió

5.53 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

9.31

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:40

T2 15/07

24.2 oC

34.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

24.4°

/

34.9°

Độ ẩm

61.7%

Gió

3.44 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

12.72

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:40

T3 16/07

25.2 oC

33.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.3°

/

33.1°

Độ ẩm

62.6%

Gió

3.48 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

11.89

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Lạng Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Giang - Bắc Giang 3 ngày tới

Thời tiết Lạng Giang bây giờ

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

58%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1002 hPa

Gió

5.19 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

1.79