Dự báo thời tiết Lục Nam - Bắc Giang 3 ngày tới

Hôm nay

24.9 oC

35.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

24.8°

/

35.8°

Độ ẩm

61.1%

Gió

3.36 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.7°

UV

12.33

Áp suất

994 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:37

T6 26/07

26.8 oC

38 oC

mây rải rác mây rải rác

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26.5°

/

38.4°

Độ ẩm

55%

Gió

4.33 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

27°

UV

11.65

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:36

T7 27/07

28.1 oC

36.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

28.3°

/

36.8°

Độ ẩm

57.7%

Gió

4.67 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.3°

UV

11.14

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:36

Lượng mưa Lục Nam - Bắc Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lục Nam - Bắc Giang 3 ngày tới

Thời tiết Lục Nam bây giờ

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

995 hPa

Gió

2.35 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0