Dự báo thời tiết Lục Nam - Bắc Giang 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lục Nam - Bắc Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Lục Nam - Bắc Giang 30 ngày tới

Thời tiết Lục Nam

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Mặt trời mọc/lặn

05:13/18:31

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

31°

Áp suất

1000 hPa

Độ ẩm

87%

wind

Tốc độ Gió

2.15 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:31 pm