Dự báo thời tiết Lục Nam - Bắc Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.7%
 • Lượng mưa
  5.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/31°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.2%
 • Lượng mưa
  2.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T5 30/05
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  45.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.57 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T6 31/05
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  16.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.7°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
T7 01/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.4%
 • Lượng mưa
  1.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33
T2 03/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.4%
 • Lượng mưa
  7.69 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:34

Lượng mưa Lục Nam - Bắc Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lục Nam - Bắc Giang 7 ngày tới

Thời tiết Lục Nam bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:31

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 m/s

Điểm ngưng

29°

UV

0