Dự báo Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

28.8°

Cảm giác như 33°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24°

Nhiệt độ thấp nhất

30.3°

Nhiệt độ cao nhất

85.2%

Độ ẩm

3.67 m/s

Gió

7.959 km

Tầm nhìn

25.7°

Điểm ngưng

9.16

UV

1004 hPa

Áp suất

05:15/18:40

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Việt Yên - Bắc Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Việt Yên - Bắc Giang
28.6° / 35.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Việt Yên - Bắc Giang
25.2° / 27.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Việt Yên - Bắc Giang
25.9° / 26.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Việt Yên - Bắc Giang
29° / 33.8°

Dự báo thời tiết Việt Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

28.4° / 34.2°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 83 %

mưa vừa

1:00 pm

28.5° / 33.7°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 85 %

mưa vừa

2:00 pm

28.5° / 33.9°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.1° / 33.9°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 33.4°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.1° / 33°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.6° / 33.4°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 30.9°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.2° / 26.9°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 26.7°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.6° / 26.8°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 93 %

mưa vừa

11:00 pm

27° / 27.8°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

12:00 am

25.7° / 28°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

1:00 am

25.6° / 26.7°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

2:00 am

26.4° / 28°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.5° / 27.7°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

27° / 27.6°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.7° / 26.3°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

26.2° / 27.2°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.6° / 27.6°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

28° / 32.1°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.2° / 32.8°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 82 %

mưa vừa

10:00 am

29.4° / 34.9°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.5° / 37.3°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.2° / 37°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 68 %

mưa vừa

1:00 pm

31.9° / 37°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 70 %

mưa vừa

2:00 pm

31.7° / 37.4°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 69 %

mưa vừa

3:00 pm

31.2° / 37.4°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.6° / 36.7°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.3° / 36°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.2° / 35°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29° / 32°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29° / 32.4°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.8° / 32°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.9° / 30.4°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.2° / 26°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

12:00 am

26.9° / 27.7°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

1:00 am

26° / 27.1°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

2:00 am

26.2° / 26.2°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.6° / 27.9°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.9° / 27.7°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25.9° / 26.5°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 27.6°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27.4° / 31.2°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

29.5° / 33.3°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.7° / 35.8°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.5° / 35°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 33.4°

Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Việt Yên - Bắc Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.4° / 30.6° 4 m/s 78% 1004 hPa 23.62 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.3° / 31.3° 4.98 m/s 69% 1008 hPa 19.63 mm
T5 27/06 mưa vừa 26° / 31° 4.51 m/s 77% 1009 hPa 6.6 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 27° / 32.7° 5.9 m/s 70% 1006 hPa 4.26 mm
T7 29/06 mưa vừa 27.2° / 35° 5.04 m/s 74% 1003 hPa 14.11 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 28° / 35.7° 4.82 m/s 78% 1001 hPa 6.94 mm

Chất lượng không khí tại Việt Yên - Bắc Giang

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

474.68

NH3

5.11

NO

0.82

NO2

10.94

O3

48.92

PM2.5

13.13

PM10

16.03

SO2

7.58