Dự báo thời tiết Việt Yên - Bắc Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.6%
 • Lượng mưa
  1.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.8°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.73 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T5 30/05
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  50.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T6 31/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  3.1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.7°/24.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
T7 01/06
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67%
 • Lượng mưa
  0.93 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/35.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33
T2 03/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.7%
 • Lượng mưa
  12.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:34
T3 04/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  23.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:34

Lượng mưa Việt Yên - Bắc Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Việt Yên - Bắc Giang 7 ngày tới

Thời tiết Việt Yên bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:32

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0