Dự báo thời tiết Việt Yên - Bắc Giang 3 ngày tới

Hôm nay

24.1 oC

35 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25°

/

35.9°

Độ ẩm

61.9%

Gió

3.36 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

12.33

Áp suất

994 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:37

T6 26/07

26.3 oC

38.9 oC

mây rải rác mây rải rác

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26.8°

/

38.1°

Độ ẩm

55.6%

Gió

4.33 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.2°

UV

11.65

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:36

T7 27/07

28.3 oC

36.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

28.8°

/

36°

Độ ẩm

57.5%

Gió

4.67 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

11.14

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:36

Lượng mưa Việt Yên - Bắc Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Việt Yên - Bắc Giang 3 ngày tới

Thời tiết Việt Yên bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

77%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

994 hPa

Gió

2.5 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0