Dự báo thời tiết Na Rì - Bắc Kạn 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Na Rì - Bắc Kạn 30 ngày tới


Lượng mưa Na Rì - Bắc Kạn 30 ngày tới

Thời tiết Na Rì

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:13/18:35

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

31°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

99%

wind

Tốc độ Gió

0.7 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:35 pm