Dự báo thời tiết Na Rì - Bắc Kạn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  6.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34
T4 29/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T5 30/05
mưa cường độ nặng
29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.9°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  29.18 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/22°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.1%
 • Lượng mưa
  13.71 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.8°/23.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.4°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:36
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.7%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:36
CN 02/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.8%
 • Lượng mưa
  10.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:37
T2 03/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  23.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:37

Lượng mưa Na Rì - Bắc Kạn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Na Rì - Bắc Kạn 7 ngày tới

Thời tiết Na Rì bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:34

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0