Thời tiết Na Rì - Bắc Kạn theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

98%

T5 18/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.31 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

98%

T6 19/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Na Rì - Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Na Rì

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.27 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:17 pm