Dự báo Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

29.8°

Cảm giác như 35°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

32.8°

Nhiệt độ cao nhất

80.8%

Độ ẩm

1.19 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.3°

Điểm ngưng

2.57

UV

1005 hPa

Áp suất

05:14/18:43

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn
30.7° / 37.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn
25.7° / 27.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn
27.3° / 27.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn
31.1° / 38.9°

Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

29.3° / 35°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

29.8° / 35.9°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 am

30.9° / 36.8°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 am

31.7° / 37.2°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.4° / 38.4°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.2° / 39.8°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.4° / 38.5°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 38.3°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.4° / 39.2°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.7° / 38°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.2° / 36.8°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.5° / 32°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 31°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

28° / 30.5°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.4° / 26.1°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.7° / 27.4°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

27° / 27.4°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.5°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

24.7° / 26.1°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24.1° / 25.7°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 30.2°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

29.8° / 34°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

31.4° / 37.8°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 am

33.6° / 38.9°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

34.5° / 40.7°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.3° / 41.5°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33° / 40.4°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 39.3°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 38.6°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.8° / 38.5°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.8° / 38.1°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 35.4°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.6° / 31°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.4° / 26.8°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.2° / 28°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.4° / 27.5°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

26.8° / 27.9°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.5° / 26.7°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

25.7° / 26.3°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

25.7° / 26.6°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.6° / 31.9°

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.8° / 32.6° 2.02 m/s 71% 1004 hPa 1.39 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.4° / 35.4° 1.4 m/s 55% 1004 hPa 3.65 mm
T2 24/06 mưa vừa 25.9° / 30.8° 2.64 m/s 85% 1004 hPa 13.25 mm
T3 25/06 mưa vừa 25° / 28.7° 1.22 m/s 97% 1006 hPa 21.19 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.4° / 29.1° 1.7 m/s 88% 1008 hPa 13.65 mm
T5 27/06 mưa vừa 23.4° / 30.4° 2.28 m/s 74% 1008 hPa 15.21 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

441

NH3

1.6

NO

0.86

NO2

6.07

O3

8.32

PM2.5

16.4

PM10

18.08

SO2

1.29