Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.7%
 • Lượng mưa
  3.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T4 22/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.5%
 • Lượng mưa
  1.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T5 23/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  1.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T6 24/05
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T7 25/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.5%
 • Lượng mưa
  1.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
CN 26/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.3°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34
T2 27/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34

Lượng mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 7 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn bây giờ

mưa nhẹ

34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:31

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 m/s

Điểm ngưng

19°

UV

8.39