Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 3 ngày tới

Hôm nay

23.8 oC

35.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

Thấp/Cao

23.7°

/

35.8°

Độ ẩm

57%

Gió

1.08 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.7°

UV

12.96

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:40

T6 26/07

24.9 oC

39.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 45°

Thấp/Cao

24.3°

/

39.6°

Độ ẩm

43.7%

Gió

1.29 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.6°

UV

11.83

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T7 27/07

24.3 oC

39.1 oC

mưa rất nặng mưa rất nặng

Cảm giác như 46°

Thấp/Cao

24.7°

/

39.5°

Độ ẩm

45.5%

Gió

1.39 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

8.4

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 3 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn bây giờ

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

87%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

996 hPa

Gió

0.29 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0