Dự báo Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

29.1°

Cảm giác như 35°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.5°

Nhiệt độ thấp nhất

34.8°

Nhiệt độ cao nhất

80.1%

Độ ẩm

1.99 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

3.31

UV

1002 hPa

Áp suất

05:14/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tiên Du - Bắc Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tiên Du - Bắc Ninh
30° / 37.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tiên Du - Bắc Ninh
26.2° / 30.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tiên Du - Bắc Ninh
29° / 33°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tiên Du - Bắc Ninh
32.1° / 39.9°

Dự báo thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

29.1° / 35.4°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

29.9° / 36.5°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 am

30.8° / 37.4°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.3° / 39.2°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.3° / 40.7°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.5° / 41.2°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.9° / 41.9°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.7° / 41.8°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.6° / 39.2°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 38.8°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30° / 37.4°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

8:00 pm

30° / 35.8°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 83 %

mưa vừa

9:00 pm

28° / 32.9°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa cường độ nặng

10:00 pm

27.5° / 30.3°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.3° / 30.2°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.2° / 30.3°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.1° / 31.7°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

28° / 31.6°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.2° / 31.6°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

28° / 31°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.4° / 31.1°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 31.9°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.1° / 32°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

28° / 34.5°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 36.1°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.2° / 37°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 38°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.8° / 38.3°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.4° / 37.2°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.3° / 37.8°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 37.2°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.8° / 38.3°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.5° / 39.2°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 69 %

mưa vừa

6:00 pm

31° / 38.6°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.9° / 36°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.7° / 35°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.8° / 33.3°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 87 %

mưa vừa

10:00 pm

28.4° / 33.3°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa vừa

11:00 pm

28.1° / 33°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.9° / 33.9°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

28.8° / 32.8°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.9° / 32.8°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

27° / 32°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.9° / 31.1°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

27.7° / 31.7°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

28.1° / 32.8°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

29.9° / 35.8°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

30.6° / 38°

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 27.7° / 34° 5.62 m/s 75% 1002 hPa 13.97 mm
T4 19/06 mưa vừa 27° / 32° 3.53 m/s 75% 1002 hPa 10.69 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27.2° / 36.1° 6.39 m/s 60% 1001 hPa 1.41 mm
T6 21/06 mưa vừa 28.2° / 36.5° 5.16 m/s 64% 1001 hPa 14.18 mm
T7 22/06 mưa vừa 29° / 34° 5.81 m/s 61% 1002 hPa 12.98 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 28° / 34° 3.59 m/s 63% 1003 hPa 0.86 mm

Chất lượng không khí tại Tiên Du - Bắc Ninh

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

1282.54

NH3

24.81

NO

15.19

NO2

41.78

O3

16.95

PM2.5

40.93

PM10

57.24

SO2

28.9