Dự báo thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.5%
 • Lượng mưa
  2.76 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.57 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T2 27/05
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/29.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.8%
 • Lượng mưa
  3.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  22.76 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  8.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.3°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33

Lượng mưa Tiên Du - Bắc Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Du - Bắc Ninh 7 ngày tới

Thời tiết Tiên Du bây giờ

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:31

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 m/s

Điểm ngưng

31°

UV

2.43