Dự báo thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

26.4 oC

34 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

27°

/

33.1°

Độ ẩm

61.5%

Gió

3.4 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

10.82

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:38

T3 23/07

25.6 oC

29 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

25.1°

/

29.1°

Độ ẩm

89.1%

Gió

4.36 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

9.94

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:38

T4 24/07

24.2 oC

34 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

24.2°

/

33.6°

Độ ẩm

66.8%

Gió

5.19 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.3°

UV

2.4

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa Tiên Du - Bắc Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Du - Bắc Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Tiên Du bây giờ

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

86%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

0.95 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0