Dự báo thời tiết Tánh Linh - Bình Thuận 3 ngày tới

Hôm nay

24.4 oC

30.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.9°

/

30.7°

Độ ẩm

76.6%

Gió

7.28 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.7°

UV

11.09

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:13

T6 26/07

24.1 oC

31 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.7°

/

31.8°

Độ ẩm

63.8%

Gió

8.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.4°

UV

11.37

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:13

T7 27/07

25 oC

30 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.7°

/

30.1°

Độ ẩm

68.7%

Gió

7 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

11.95

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:12

Lượng mưa Tánh Linh - Bình Thuận 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tánh Linh - Bình Thuận 3 ngày tới

Thời tiết Tánh Linh bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

83%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

5.48 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0