Dự báo thời tiết Tánh Linh - Bình Thuận 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
6.41 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.78 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.88 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.68 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
6.22 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
6.14 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
6.96 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
7.47 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
7.47 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
7.04 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tánh Linh - Bình Thuận 30 ngày tới


Lượng mưa Tánh Linh - Bình Thuận 30 ngày tới

Thời tiết Tánh Linh

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Mặt trời mọc/lặn

05:24/18:04

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

32°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

70%

wind

Tốc độ Gió

4.73 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

7.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:24 am
6:04 pm