Thời tiết Tánh Linh - Bình Thuận theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

79%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.61 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.83 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.33 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.71 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

85%

T4 24/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.26

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.76 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.54 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.57 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.73 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.73 m/s
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tánh Linh - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Tánh Linh

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Gió

4.17 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:58 pm