Dự báo thời tiết Cà Mau 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
4.94 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
6.84 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
8.32 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
7.32 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
5.86 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
7.42 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
5.47 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
4.99 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
4.67 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
5.15 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
6.34 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
7.15 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
7.07 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
6.8 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
6.66 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
6.26 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:42 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
5.26 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:42 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
4.41 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cà Mau 30 ngày tới


Lượng mưa Cà Mau 30 ngày tới

Thời tiết Cà Mau

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Mặt trời mọc/lặn

05:38/18:14

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

36°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

88%

wind

Tốc độ Gió

1.86 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:14 pm