Dự báo thời tiết Cà Mau 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  37.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/18:21
CN 23/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  24.79 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/18:21
T2 24/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.8%
 • Lượng mưa
  9.29 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/18:21
T3 25/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  9.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/18:21
T4 26/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  4.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/18:21
T5 27/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  12.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.1°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/18:22
T6 28/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.3%
 • Lượng mưa
  4.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/18:22

Lượng mưa Cà Mau 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cà Mau 7 ngày tới

Thời tiết Cà Mau bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:21

Thấp/Cao

25°

/

26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

4.606 km

Gió

4.71 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

1.96