Thời tiết Cà Mau theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.78

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

76%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.59

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.7

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.85

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

75%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.7

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.65

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Cà Mau

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Gió

4.29 m/s

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:09 pm