Dự báo Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

34.7°

Cảm giác như 38°
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

25.3°

Nhiệt độ thấp nhất

34.9°

Nhiệt độ cao nhất

52%

Độ ẩm

4.76 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.3°

Điểm ngưng

8.7

UV

1008 hPa

Áp suất

05:40/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Năm Căn - Cà Mau

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Năm Căn - Cà Mau
33.3° / 38.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Năm Căn - Cà Mau
26.6° / 31.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Năm Căn - Cà Mau
28.3° / 31.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Năm Căn - Cà Mau
31° / 35.8°

Dự báo thời tiết Năm Căn - Cà Mau hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

33.4° / 38.7°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 53 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

34.7° / 38.6°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 51 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

34.5° / 38.7°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 50 %

bầu trời quang đãng

12:00 pm

35° / 38.7°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 49 %

bầu trời quang đãng

1:00 pm

35° / 39.5°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 48 %

bầu trời quang đãng

2:00 pm

34.5° / 39.1°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 48 %

mây rải rác

3:00 pm

34.7° / 38°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 50 %

mây cụm

4:00 pm

33.8° / 37.9°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 54 %

mây cụm

5:00 pm

32.4° / 36.1°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 61 %

mây cụm

6:00 pm

30.3° / 35.6°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 70 %

mây cụm

7:00 pm

29.4° / 34°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây cụm

8:00 pm

28.3° / 32.4°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.2° / 32.7°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.6° / 31°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.1° / 31.3°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

12:00 am

27.8° / 30°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

1:00 am

27.4° / 30.6°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 30.6°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 am

27.2° / 30.7°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 am

27.3° / 27.2°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

27° / 26.2°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

27.1° / 27.8°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 33.4°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

31.4° / 35°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 62 %

mây cụm

9:00 am

32.2° / 36.6°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 53 %

mây cụm

10:00 am

34.8° / 37.9°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 49 %

mây cụm

11:00 am

34.7° / 38.2°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 47 %

mây cụm

12:00 pm

35.6° / 39.2°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 47 %

mây rải rác

1:00 pm

34.9° / 38.7°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 48 %

mây cụm

2:00 pm

34.8° / 38.8°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.3° / 38°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.8° / 35.4°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.3° / 34.1°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.8° / 33.6°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 32.3°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.9° / 33°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.6° / 31.4°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 31.6°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.8° / 31.4°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 am

28.7° / 31.7°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 am

28.3° / 31°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 am

27.8° / 30.2°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.8° / 30.8°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

4:00 am

28° / 30.4°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 30.4°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

27.9° / 31.3°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 am

28.3° / 32.4°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

29.8° / 33.7°

Thời tiết Năm Căn - Cà Mau

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Năm Căn - Cà Mau sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.7° / 34.4° 6.25 m/s 49% 1008 hPa 1.33 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27° / 35° 6.32 m/s 47% 1007 hPa 0.34 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.2° / 32.8° 6.27 m/s 56% 1008 hPa 8.86 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.7° / 27.9° 5.9 m/s 83% 1007 hPa 25.34 mm
T7 22/06 mưa vừa 24° / 26° 5.17 m/s 92% 1007 hPa 32.42 mm
CN 23/06 mưa vừa 26° / 27.3° 6.37 m/s 91% 1007 hPa 33.14 mm

Chất lượng không khí tại Năm Căn - Cà Mau

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

237.09

NH3

2.33

NO

0.22

NO2

1.43

O3

32.69

PM2.5

1.76

PM10

2.88

SO2

0.75