Thời tiết Năm Căn - Cà Mau theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.43 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.05

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.14

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.16 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.22 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.66 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

75%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.12

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.57

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.9

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.7

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

77%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Năm Căn - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Năm Căn

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 hPa

Gió

3.91 m/s

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:09 pm