Dự báo thời tiết Năm Căn - Cà Mau 3 ngày tới

Hôm nay

24.1 oC

33 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.6°

/

33.9°

Độ ẩm

52.9%

Gió

6.44 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.8°

UV

11.52

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:48

Mặt trời lặn

18:22

T6 26/07

24.4 oC

32.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.9°

/

32°

Độ ẩm

63.7%

Gió

4.87 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

7.7

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:49

Mặt trời lặn

18:22

T7 27/07

25 oC

30.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24°

/

30.5°

Độ ẩm

70.7%

Gió

4.6 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

9.52

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:49

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa Năm Căn - Cà Mau 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Năm Căn - Cà Mau 3 ngày tới

Thời tiết Năm Căn bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

86%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 hPa

Gió

2.05 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0