Dự báo Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

28.8°

Cảm giác như 32°
mây cụm

mây cụm

27.9°

Nhiệt độ thấp nhất

36.2°

Nhiệt độ cao nhất

82.7%

Độ ẩm

1.48 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:38/18:14

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thới Bình - Cà Mau

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thới Bình - Cà Mau
34.1° / 40.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thới Bình - Cà Mau
27.6° / 33.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thới Bình - Cà Mau
28.9° / 32.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thới Bình - Cà Mau
32.2° / 37.7°

Dự báo thời tiết Thới Bình - Cà Mau hôm nay, ngày mai theo giờ

6:00 am

29° / 32.2°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây cụm

7:00 am

28.8° / 32.9°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mây cụm

8:00 am

29.9° / 34.3°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 76 %

mây cụm

9:00 am

32° / 36°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

10:00 am

33.9° / 38.3°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 59 %

mây cụm

11:00 am

35.1° / 40.1°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 50 %

mưa nhẹ

12:00 pm

36.8° / 41.1°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 48 %

mưa nhẹ

1:00 pm

36° / 40.9°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 49 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.2° / 40.4°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.4° / 38.5°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.4° / 38.9°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.2° / 37.1°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.3° / 37.7°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 68 %

mây cụm

7:00 pm

30° / 35.5°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 74 %

mây cụm

8:00 pm

29.3° / 34.8°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.3° / 34.3°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.6° / 33.7°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.3° / 33.2°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 am

28.3° / 33.6°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

1:00 am

28.9° / 32.9°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 am

28.5° / 32.7°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 am

28.4° / 32.4°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 am

27.6° / 31.9°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 am

27.2° / 31.2°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

27.8° / 31°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 am

29.6° / 33.8°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

8:00 am

31.6° / 36.4°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 am

32.4° / 38.6°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

34.6° / 40.1°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

11:00 am

35.5° / 40.3°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

12:00 pm

36° / 42°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.2° / 40.9°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.4° / 40°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 39.5°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.8° / 37.3°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.2° / 37.9°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31° / 35.9°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.3° / 34.8°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.1° / 33.9°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.2° / 33.5°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.1° / 33.6°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.8° / 33.2°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.8° / 32.8°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.6° / 32.7°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.5° / 31.4°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 am

28.3° / 32°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 am

27.5° / 31.1°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 am

27.9° / 31°

Thời tiết Thới Bình - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thới Bình - Cà Mau sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 28° / 36.5° 3.13 m/s 50% 1008 hPa 2.83 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 27.7° / 36.6° 2.53 m/s 47% 1009 hPa 1.73 mm
T2 27/05 mưa nhẹ 27.1° / 35.4° 5.76 m/s 48% 1008 hPa 0.69 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 27.4° / 34.8° 5.82 m/s 57% 1008 hPa 1.15 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 27.1° / 35.7° 5.73 m/s 50% 1008 hPa 2.95 mm
T5 30/05 mưa vừa 27° / 32° 4.45 m/s 69% 1007 hPa 25.97 mm

Chất lượng không khí tại Thới Bình - Cà Mau

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

487.33

NH3

3.58

NO

0

NO2

4.63

O3

29.63

PM2.5

9.68

PM10

10.96

SO2

0.66