Dự báo thời tiết Thới Bình - Cà Mau 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
4.07 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
4.76 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
4.67 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
5.54 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
6.85 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
7.66 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
5.75 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
4.92 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
5.78 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
8.52 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
8.49 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
8.37 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
8.01 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
8.81 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
9.91 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
8.72 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
8.1 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thới Bình - Cà Mau 30 ngày tới


Lượng mưa Thới Bình - Cà Mau 30 ngày tới

Thời tiết Thới Bình

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Mặt trời mọc/lặn

05:38/18:13

Nhiệt độ Thấp/Cao

28°

/

33°

Áp suất

1005 hPa

Độ ẩm

54%

wind

Tốc độ Gió

2.45 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

4.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:13 pm