Thời tiết Thới Bình - Cà Mau theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

77%

CN 26/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.73 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

86%

T2 27/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.8 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.17 m/s
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thới Bình - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Thới Bình

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.35 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:14 pm