Dự báo Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

25.8°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.4°

Nhiệt độ thấp nhất

26.8°

Nhiệt độ cao nhất

92.7%

Độ ẩm

4.04 m/s

Gió

4.435 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

0.35

UV

1007 hPa

Áp suất

05:41/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Ngọc Hiển - Cà Mau

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ngọc Hiển - Cà Mau
24° / 27°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ngọc Hiển - Cà Mau
24.3° / 26.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ngọc Hiển - Cà Mau
26.6° / 27.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Ngọc Hiển - Cà Mau
25.9° / 26.6°

Dự báo thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 92 %

mưa cường độ nặng

11:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 pm

25.2° / 26.9°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 26.6°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 26.8°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 92 %

mưa vừa

4:00 pm

25.9° / 26.8°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mưa vừa

5:00 pm

25.3° / 26°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 pm

25.1° / 26.9°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 92 %

mưa vừa

7:00 pm

25.1° / 26.5°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.5° / 26.9°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.1° / 26.5°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa vừa

10:00 pm

25.7° / 26.4°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa vừa

11:00 pm

25.1° / 26.8°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mưa vừa

12:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mưa vừa

1:00 am

25.5° / 26.5°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mưa vừa

2:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mưa vừa

3:00 am

25.2° / 27°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa vừa

4:00 am

25.2° / 26.5°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.6° / 25.1°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mưa vừa

7:00 am

25.8° / 26.9°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mưa vừa

8:00 am

25.2° / 26.9°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 27.3°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mưa vừa

1:00 pm

25.9° / 26.4°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 92 %

mưa vừa

2:00 pm

26.5° / 27.2°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 27°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa vừa

4:00 pm

25.5° / 26.6°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa vừa

5:00 pm

25.6° / 26.5°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mưa vừa

6:00 pm

25.5° / 26.6°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 92 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 25.2°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 25.8°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.6° / 25.2°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 25.4°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

25.2° / 26.5°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.6° / 25.4°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.4° / 25.5°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.5° / 25.4°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.3° / 25.4°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.4° / 25.7°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.2° / 25.9°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26.6° / 27.8°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 am

26.4° / 26.1°

Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 26° / 26.1° 4.93 m/s 90% 1007 hPa 38.2 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.1° / 26.7° 4.27 m/s 93% 1009 hPa 24.79 mm
T2 24/06 mưa vừa 24.4° / 31° 3.72 m/s 72% 1008 hPa 8.79 mm
T3 25/06 mưa vừa 25.3° / 29.7° 3.71 m/s 75% 1007 hPa 9.34 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25° / 29.2° 3.05 m/s 69% 1006 hPa 4.41 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.1° / 27.6° 2.3 m/s 85% 1007 hPa 11.35 mm

Chất lượng không khí tại Ngọc Hiển - Cà Mau

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

224.04

NH3

1.06

NO

1.01

NO2

1.69

O3

27.36

PM2.5

1.98

PM10

1.47

SO2

0.67