Thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.78

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

77%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.59

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.7

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.85

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

73%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.63

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.65

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngọc Hiển - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Ngọc Hiển

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.08 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

7.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:09 pm