Dự báo thời tiết Ngọc Hiển - Cà Mau 3 ngày tới

Hôm nay

24.3 oC

31.1 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.5°

/

31.4°

Độ ẩm

73.7%

Gió

4.87 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

9.04

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

05:48

Mặt trời lặn

18:22

T3 23/07

25.4 oC

32 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

25.4°

/

32.6°

Độ ẩm

58.4%

Gió

6.15 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

12.13

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:48

Mặt trời lặn

18:22

T4 24/07

24.1 oC

32.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.6°

/

32.3°

Độ ẩm

62%

Gió

5.9 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.06

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:48

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa Ngọc Hiển - Cà Mau 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngọc Hiển - Cà Mau 3 ngày tới

Thời tiết Ngọc Hiển bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

93%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.08 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0