Dự báo Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

26.1°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

24°

Nhiệt độ thấp nhất

26.8°

Nhiệt độ cao nhất

81.7%

Độ ẩm

6.07 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.3°

Điểm ngưng

3.9

UV

1007 hPa

Áp suất

05:38/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thới Lai - Cần Thơ
25.7° / 26.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thới Lai - Cần Thơ
24.3° / 26.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thới Lai - Cần Thơ
26.1° / 27.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thới Lai - Cần Thơ
25.9° / 26.8°

Dự báo thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

26.5° / 26.8°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 81 %

mưa vừa

10:00 am

26.4° / 26°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

11:00 am

26.5° / 26.4°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.7° / 28°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26.4°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 90 %

mưa vừa

2:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 pm

25.4° / 26.8°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 93 %

mưa vừa

4:00 pm

25.8° / 26.8°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa vừa

5:00 pm

25.7° / 26.5°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 pm

24.2° / 25.1°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 95 %

mưa vừa

7:00 pm

25.3° / 26.6°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa vừa

8:00 pm

25.8° / 26°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25.7°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa vừa

10:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa vừa

11:00 pm

25.6° / 26.6°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25.8°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.6° / 25.5°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 96 %

mưa vừa

3:00 am

24.9° / 25.9°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 95 %

mưa vừa

4:00 am

24.5° / 25.2°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25.8°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 96 %

mưa vừa

6:00 am

24.7° / 25.5°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 96 %

mưa vừa

7:00 am

24.1° / 25.3°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25.1°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.7° / 26.6°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.8° / 27.4°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.1° / 27°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.9° / 26.4°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.5° / 26.9°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.9° / 26.2°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.3° / 27°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 25.8°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.6° / 25.8°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 96 %

mưa vừa

8:00 pm

24.5° / 25.8°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.4° / 25.7°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.5° / 26°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.2° / 25.4°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25.9°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24.5° / 25.1°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25.1°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24.5° / 25.7°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24.5° / 25.2°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.2° / 25.2°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 26°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.3° / 26.7° 6.23 m/s 85% 1007 hPa 26.24 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.6° / 26.3° 4.11 m/s 91% 1009 hPa 20.32 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 25° / 29.2° 3.75 m/s 87% 1009 hPa 4.94 mm
T3 25/06 mưa vừa 26° / 29.5° 4.32 m/s 72% 1008 hPa 10.34 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.7° / 28.4° 4.41 m/s 79% 1006 hPa 4.12 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.6° / 28.9° 3.96 m/s 86% 1007 hPa 13.71 mm

Chất lượng không khí tại Huyện Thới Lai - Cần Thơ

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

297.67

NH3

3.44

NO

0.65

NO2

4.33

O3

20.45

PM2.5

3.6

PM10

4

SO2

0.92