Dự báo thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.9%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.6°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:13
CN 26/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.5°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.4%
 • Lượng mưa
  2.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.4°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:13
T2 27/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.5%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.8°/29.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:13
T3 28/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.4%
 • Lượng mưa
  4.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:14
T4 29/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46%
 • Lượng mưa
  1.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.6°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:14
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.9%
 • Lượng mưa
  20.29 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.82 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:14
T6 31/05
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  36.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:14

Lượng mưa Huyện Thới Lai - Cần Thơ 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thới Lai - Cần Thơ 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Thới Lai bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:13

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0