Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.23 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.55 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.58 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.28 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.71 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.91 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.68 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.82 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.4 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.66 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

73%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.73

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.44

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.1 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.47 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.39

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.1 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

75%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thới Lai - Cần Thơ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thới Lai

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

39°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.06 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:07 pm