Dự báo Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

26.9°

Cảm giác như 26°
mưa vừa

mưa vừa

25°

Nhiệt độ thấp nhất

32°

Nhiệt độ cao nhất

95.1%

Độ ẩm

0.69 m/s

Gió

9.691 km

Tầm nhìn

25.2°

Điểm ngưng

0

UV

1002 hPa

Áp suất

05:10/18:41

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bảo Lạc - Cao Bằng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bảo Lạc - Cao Bằng
29.1° / 37.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bảo Lạc - Cao Bằng
25° / 27.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bảo Lạc - Cao Bằng
25.1° / 26.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bảo Lạc - Cao Bằng
28.7° / 33.2°

Dự báo thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

26.9° / 26.5°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.6° / 26.8°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mưa vừa

9:00 pm

27° / 26.6°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

11:00 pm

27° / 27.3°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

25.8° / 27.4°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

1:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

3:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.9° / 26.9°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

25.7° / 26.7°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26.2°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.1° / 27.1°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.8° / 26.7°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.9° / 33.3°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.7° / 34.9°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.8° / 33.1°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.3° / 32.1°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.4° / 32°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.1° / 31.4°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.8° / 27.7°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.6° / 26.6°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.3° / 26.4°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.6° / 26.8°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.2° / 26.6°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.8° / 26°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.6° / 26.5°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.6° / 25.2°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

24.8° / 25°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25.4°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.5° / 26°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.6° / 25.5°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25.9°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.7° / 25°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.6° / 26.8°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

10:00 am

26.1° / 26.9°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 am

28.7° / 32.1°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 pm

28.8° / 33.4°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.7° / 32.9°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.4° / 34°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.6° / 36°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.1° / 32.6°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.3° / 26.3°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.7° / 26.7°

Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.4° / 31° 1.86 m/s 80% 1003 hPa 17 mm
T3 18/06 mưa vừa 25.2° / 28.6° 1.51 m/s 88% 1003 hPa 11.71 mm
T4 19/06 mưa vừa 24.6° / 29.3° 0.95 m/s 89% 1003 hPa 4.83 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26° / 32.1° 2.79 m/s 83% 1002 hPa 1.02 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.6° / 31.2° 2.93 m/s 78% 1002 hPa 7.19 mm
T7 22/06 mưa vừa 25° / 31.5° 2.88 m/s 83% 1003 hPa 12.32 mm

Chất lượng không khí tại Bảo Lạc - Cao Bằng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

614.17

NH3

2.22

NO

0.31

NO2

11.2

O3

12.3

PM2.5

13.05

PM10

14.97

SO2

1.7