Dự báo thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng 3 ngày tới

Hôm nay

23.5 oC

34.9 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

23.2°

/

34.2°

Độ ẩm

57.5%

Gió

1.81 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.8°

UV

12.82

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:40

T3 23/07

23.3 oC

29.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

23.8°

/

29.8°

Độ ẩm

86%

Gió

3.61 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

10.82

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:40

T4 24/07

23.7 oC

29.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

23.7°

/

30°

Độ ẩm

87.3%

Gió

2.38 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

9.52

Áp suất

997 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Bảo Lạc - Cao Bằng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lạc - Cao Bằng 3 ngày tới

Thời tiết Bảo Lạc bây giờ

mưa cường độ nặng

25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

96%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

1 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0