Dự báo thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  11.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:34
T5 30/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.8°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  19.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/22.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.2°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.9%
 • Lượng mưa
  3.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.6°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.1°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.3°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.1%
 • Lượng mưa
  1.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.4°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
CN 02/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  18.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:36
T2 03/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  13.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:36
T3 04/06
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  37.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.5°/23.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:37

Lượng mưa Bảo Lạc - Cao Bằng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lạc - Cao Bằng 7 ngày tới

Thời tiết Bảo Lạc bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:34

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0