Dự báo thời tiết Hoà An - Cao Bằng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

43%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

38%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

45%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

45%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà An - Cao Bằng 30 ngày tới


Lượng mưa Hoà An - Cao Bằng 30 ngày tới

Thời tiết Hoà An

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Mặt trời mọc/lặn

05:12/18:31

Nhiệt độ Thấp/Cao

22°

/

34°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

40%

wind

Tốc độ Gió

1.92 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

18°

UV

5.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:31 pm