Thời tiết Hoà An - Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.37

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

99%

CN 26/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.382 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.03 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.554 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.576 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.873 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

99%

T2 27/05
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.34 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà An - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Hoà An

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:11/18:32

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.67 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:11 am
6:32 pm